KORIZMA

Objavljeno: 15.02.2018

Ako u korizmi ne zastaneš malo i razmisliš o svom životu, kada ćeš onda?

Ako se u korizmi ne zagledaš malo u svoje srce i ne ispitaš ga, kada ćeš onda?

Ako u korizmi ne podastreš svoje rame da se drugi na njega naslone, kada ćeš onda?

Ako u korizmi nisi malo dublje shvatio Isusov poziv na obraćenje, kada ćeš onda?

Ako u korizmi ne prepoznaš poziv svoga bližnjega u pomoć, kada ćeš onda?

Ako u korizmi ne shvatiš kako to biti sol zemlje i svjetlost svijeta, kada ćeš onda?

Ako u korizmi nisi oprostio svima koji su te povrijedili, kada ćeš onda?

Ako u korizmi ne vidiš koliko si blagoslovljen Božjim darovima, kada ćeš onda?

Ako u korizmi nisi predao sve svoje u Božje ruke, kada ćeš onda?

Ako u korizme ne uzmeš svoj križ i ne pođeš za Kristom, kada ćeš onda?

Istina da to možeš svaki dan. Ali vrijeme prolazi, i život se mijenja na bolje ili na gore.

Neka ove korizme kod tebe bude na bolje.