O vrtiću

DSC04202Ukratko o vrtiću

Osnivač i vlasnik Vrtića je  Družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, Provincija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije Zagreb, Frankopanska 17.

Dječji vrtić Svetog Vinka ima 48-godišnju neprekidnu odgojno-obrazovnu djelatnost putem koje skrbi za oko 70  djece. Svakodnevnu brigu o njima vodi 15 djelatnika.

Djeca su uključena u 10-satni redovni program odgoja i naobrazbe u koji je integriran Program katoličkoga vjerskog odgoja.

U vrtiću djeluju 3 odgojne skupine djece od treće godine pa do polaska u školu.

Programi

Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu za dijete.

U okviru svoje djelatnost Vrtića organizira i provodi:

 • redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
 • programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja,
 • druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja i svojim mogućnostima.

Pročitajte više o programima >

Ciljevi

Cilj odgoja je promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim individualnom potrebama, mogućnostima i sposobnostima. Tako osposobljavamo dijete za otkrivanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, druge i Boga. Taj cilj ostvarujemo i kroz prizmu životnog djelovanja sv. Vinka Paulskog koji je ostavio u karizmi djelovanja sestara milosrdnica brigu za najmlađe.

Zadaće

 • Prihvatiti svako dijete kao dar Božji i ljubavlju kojim je Sveti Vinko prihvaćao djecu, pratiti ih na putu odrastanja
 • Zadovoljavanje bioloških potreba djeteta
 • Odgoj za ljudske i kršćanske vrednote
 • Promicanje stvaralačkih osobina djeteta
 • Ostvarenje samostalnosti i kompentencije
 • Osigurati kvalitetu življenja razvijajući odrednice čovječnosti: ljubav, istinu i dobrotu
 • Odgoj za odgovorno ponašanje
 • Kvalitetan odnos s drugima posebice s različitima

 

Osnivač i vlasnik Vrtića je Družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, Provincija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije Zagreb, Frankopanska 17. Dječji vrtić Svetog Vinka ima 40-godišnju neprekidnu odgojno-obrazovnu djelatnost putem koje skrbi za 100-tinjak djece. Svakodnevnu brigu o njima vodi 12 djelatnika. U vrtiću djeluju 4 odgojne skupine djece od treće godine pa do polaska u školu.

Pročitaj više

U okviru svoje djelatnost Vrtića organizira i provodi redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja, druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja i svojim mogućnostima.

Pročitaj više