ANĐEO ČUVAR

Objavljeno: 06.10.2017

Anđele lijepi moj,

Uz postelju moju stoj,

Prijatelju premili,

Ovu noć me čuvaj ti!

Evo, spusti se tiha noć,

Na počinak ja ću poć,

Moja zadnja riječ neka bude:

Moj Isuse, laka tebi noć!

 

Skupina Anđeli u vjerskoj aktivnosti na temu “Anđeli čuvari” slikala je svog anđela čuvara.