D O Š A Š Ć E

Objavljeno: 29.11.2020

Došašće nije samo vrijeme, došašće su ljudi.

Došašće nije samo vrijeme radosnog iščekivanja,

došašće su ljudi koje primaš sa srcem.

Došašće je čovjek koji te povrijedio, ranio, razočarao,

a ti si mu opet sve to oprostio.

Došašće je osoba u potrebama koja čeka tvoju

blizinu, suosjećanje i nadasve pomoć.

Došašće je kada si 365 dana u godini sol zemlje i

svjetlost svijeta, a ne samo u došašću.

Došašće je kada svakoga jutra znaš tko je tvoj bližnji,

a ne samo nakon misa zornica.

Došašće je kada te nitko ne treba podsjećati da je

Bog uvijek s tobom, jer si sam toga svjestan.

Došašće je svako jutro kada se probudiš i pitaš se

koji je Božji plan za tvoj život.

Došašće je u tvom strpljenju kada križeve života

vidiš kao put prema zori Uskrsa.

Došašće je Isus koji u svakoj Svetoj misi dolazi u

prilikama kruha i vina u tvoje srce.

Došašće je svakoga dana kada u svojoj duši vidiš

Božju blizinu u lijepim i teškim trenucima.