JESEN U VRTIĆU

Objavljeno: 14.10.2020

JESEN

Evo, draga dječice,

voća svakojaka:

grožđa bijela, grožđa crna,

jabuka, krušaka.

Ove lijepe darove,

jesen nam je dala,

draga naša jeseni,

velika ti hvala!