KAKO SU „RIBICE“ POSTALE PJESNICI

Objavljeno: 10.10.2013

 

Jednog lijepog dana, u DV Svetog Vinka, došla sam ja, studentica predškolskog odgoja sa Učiteljskog fakulteta i prema savjetu pedagoginje vrtiće, gospođe Brankice Blažević, smjestila se u stariju dobnu skupinu „Ribice“. Kada sam došla u sobu, djeci nije bilo jasno tko je ta nova „teta“ i što želim od njih, ali nakon što smo se upoznali i kad sam im rekla da ćemo se baviti riječima i poezijom, uočila sam zanjimanje na njihovim licima. Cilj mog dolaska u grupu bio je praktični dio Završnog rada na temu „Poezija u predškolskom razdoblju“, točnije stvaranje poezije s djecom, da se oni pokažu kao pjesnici, da maštaju kroz pjesme i pokažu koliko su kreativni. Dječja poezija u predškolskoj dobi donosi brojne prednosti za cjelokupan razvoj djeteta jer djeca kroz slušanje i interpretaciju poezije svakako „rastu“ na području govora, i to učenjem novih riječi, usvajanjem govornih vrednota jezika, stjecanjem znanja o pravilnom izgovoru, o ritmu, rimi i sl. Također pozitivan je utjecaj poezije i na emocionalni razvoj, stvaranje vlastitih unutarnjih slika kod djeteta, te nikako manje važna činjenica jest da svaka umjetnički vrijedna dječja pjesma, koju dijete zapamti, trajno postaje njegovo vlasništvo i unutarnje blago koje dijete nosi u sebi, te ga emocionalno upotpunjuje. Stoga, moj zadatak kod „Ribica“ bio je kroz pet dana predstaviti im pet različitih načina stvaranja pjesama, a kako bi to djeci bilo zanimljivije i kako bi bila motivirana za stvaranje vlastitih stihova, aktivnosti su pratile brojne predaktivnosti vezane uz aktivnost koju smo taj dan radili. Pet glavnih aktivnosti, odnosno pet načina stvaranja poezije su: „Gdje stanuju riječi“, „Lude rime“, „Kao pjesma“, „Najdraži predmet“ i „Ozvučena pjesma“, uz pomoć kojih su djeca stvarala vlastite stihove, pa evo što su stvorili:

 

Krava na jastuku                                                          Prijatelj

Ptica voli fućkanje                                                       Prijatelj je kao srce.

i sa glavom mućkanje.                                               Prijatelj je kao hrčak.

Ptica voli pjevanje i plesanje                                        Prijatelj je kao balon.

i letenje i kljuckanje.                                                    Prijatelj je kao boja.

                                                                                  Prijatelj je kao lutkica.

Hrčak se voli s nekim igrati                                     Volim svog prijatelja jer se mogu igrati.

po cijele dane,

dok mu pamet ne stane.

 

Duga crvena i plava,

na jastuku je krava.

 

Što reći nakon njihovih radova nego da su na dobrom putu da i sami jednog dana postanu pravi pjesnici-umjetnici, te preporučam svima da sa djecom nauče barem tri pjesmice mjesečno jer poezija je za djecu prirodna, a ujedno ih nasmijava i uveseljava, te utječe na brojna područja razvoja djeteta, stoga čitajte djeci poeziju i svi zajedno uživajte u njoj.

 

studentica Martina Hudina