OBAVIJEST o upisu djece u Program predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2014./2015.

Objavljeno: 28.04.2014

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Svetog Vinka primat će zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi u Program predškolskog odgoja i obrazovanja

od 5. do 16. svibnja 2014. godine

 

i to za ostvarivanje slijedećeg programa:

  1. REDOVITI PROGRAM  (10 – satni, poludnevni)

za djecu u dobi od 3 godine do polaska u osnovnu školu

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u tajništvu i na web-stranici Dječjeg vrtića: www.dv-svetog-vinka.hr),

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM

Obzirom da Dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis djece u redoviti program prednost će imati djeca:

  1. roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
  2. s oba zaposlena roditelja
  3. iz obitelji s troje ili više djece
  4. samohranih roditelja.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa djece u redovni program bit će objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića do
27. 05. 2014. Roditelj, odnosno skrbnik nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svoga djeteta može podnijeti žalbu Upravnom vijeću u roku od 8 dana od oglašavanja rezultata upisa.

 

Djeca primljena slijedom obavijesti upisuju se u Dječji vrtić početkom pedagoške godine

 (1. rujna 2014.), odnosno tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj ili skrbnik je obvezan:

  1. dostaviti Dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02)
  2. potpisati sa Dječjim vrtićem ugovor o ostvarivanju programa
  3. obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor sa stručnim timom Dječjeg vrtića.

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa utvrđuje se u skladu s aktima  Dječjeg vrtića.

 Zagreb, 28. 04. 2014. godine

Dokumente za upis djeteta predajete u ured Vrtića,

gdje možete dobiti i popuniti Zahtjev za upis.