PROMETNA POLICAJKA U LEPTIRIĆIMA

Objavljeno: 16.03.2022

Danas je prometna policajka Ana Jurić posjetila  našu odgojnu skupinu “Leptirići” da bi djecu predškolce a i ostale educirala o zvanju prometnog policajca te o postupanju u prometu i prometnim znakovima, posebno prelasku pješaka preko zebre  jer će predškolci ponekad morati i sami na putu do škole prelaziti cestu, na što treba posebno obratiti pažnju prilikom prelaska te o znakovima koje daje prometni policajac kada tko smije prijeći ulicu. Na kraju je to i praktično djeci i pokazala na improviziranom raskršću tj na stazama u našem samostanskom vrtu. A i djeca su probala biti prometni policajci. Djecu je fascinirala uniforma i zviždaljka i rado su sudjelovala u ovoj aktivnosti prometnog odgoja. Na kraju smo zahvalili prometnoj policajki Ani na dolasku i korisnim savjetima te se zajednički fotografirali za uspomenu.