DJECA UPOZNAJU ŽIVOT SVETOG MARTINA

Objavljeno: 12.11.2023

Pred blagdan Sv. Martina u vrtiću smo imali aktivnost vjerskog odgoja na tu temu. U uvodnim aktivnostima gradili smo kuću za siromahe od drvenih kocaka, magneta i lego kocaka, te slagali puzzle sa likom svetog Martina, bojali svečev lik i prosjaka… Upalili smo svijeću i okupili se oko stola, te pružajući si ruke dijelili toplinu, a onda smo započeli priču o sv. Martinu vojniku, kako je sreo siromašnog prosjaka koji se smrzavao od hladnoće i zamolio da mu Martin nešto udijeli. Martin nije imao novca ali je sišao s konja, mačem prerezao svoj crveni vojnički plašt i dao polovicu prosjaku zaogrnuvši ga, da da se ne smrzne. Djecu je ganula ta gesta, a pogotovo Martinov san koji je usnuo: da mu je došao Isus u liku siromaha i rekao mu: “Martine mene si zaogrnuo plaštem i nisam se smrznuo. Ja sam bio u tom siromahu.“

Nakon toga imali smo dramatizaciju samog tog događaja u interpretaciji djece. Na kraju je jedan dječak iz skupine izjavio: “I ja želim biti kad odrastem dobri vojnik kao sv. Martin”. Drugi je dječak opisao događaj kad je s tatom i mamom prolazio preko Trga, te zajedno s roditeljima udijelio novac siromahu koji je prosio,  također su i ostala djeca  podijelila svoja iskustva u susretu sa siromasima.

Na kraju smo zahvalili dobrom Bogu na sv. Martinu i molili za sve siromašne ljude u našem gradu, domovini i u cijelom svijetu, te da i mi budemo plemeniti i darežljivi prema svima koje susretnemo. „Sveti Martine pomozi nam da budemo dobri kao i ti“,  zamolio je drugi dječak iz skupine. Ova priča o dobroti i darežljivost zagrijala je naša srca i potaknula nas da nasljedujemo dobrog sv. Martina!