RADIONICA ADVENTSKIH VJENČIĆA I DUHOVNA PRIPREMA ZA DOŠAŠĆE

Objavljeno: 28.11.2022

Tjedan pred Došašće organizirali smo u popodnevnim satima radionice za roditelje i djecu kako bi mogli napraviti svoj adventski vjenčić.

SVETI MARTIN

Objavljeno: 11.11.2022

Djeca su sa zanimanjem slušala priču o njemu, a posebno im je bio najdraži dio kada su mogli glumiti svetog Martina i siromaha kojemu je on pomogao.

LUTKARSKO-SCENSKA PREDSTAVA „TRI PRIJATELJA“

Objavljeno: 11.11.2022

Predstava je jesenska priča o tri mala crvića…

MIJESIM TIJESTO…KAPICA NA GLAVI….

Objavljeno: 28.10.2022

JESENSKE BOJE U RIBICAMA

Objavljeno: 28.10.2022

KAD SE MALE RUKE SLOŽE……

Objavljeno: 21.10.2022

DANI KRUHA U SKUPINI SRČEKA

Objavljeno: 20.10.2022

Osnivač i vlasnik Vrtića je Družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, Provincija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije Zagreb, Frankopanska 17. Dječji vrtić Svetog Vinka ima 40-godišnju neprekidnu odgojno-obrazovnu djelatnost putem koje skrbi za 100-tinjak djece. Svakodnevnu brigu o njima vodi 12 djelatnika. U vrtiću djeluju 4 odgojne skupine djece od treće godine pa do polaska u školu.

Pročitaj više

U okviru svoje djelatnost Vrtića organizira i provodi redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja, druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja i svojim mogućnostima.

Pročitaj više